Προγράμματα "Δαίδαλος"

1. Συμμετοχή , ως Υπεύθυνος καθηγητής, στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Δαίδαλος» του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με το έργο: «Αφιέρωμα στο έπος του 40 και στα χρόνια της κατοχής. Η συμμετοχή της Εκκλησίας», με σκοπό τη δημιουργία σχετικής πολυμεσικής εφαρμογής με τη βοήθεια Η/Υ, το σχολικό έτος 2004-2005 (28/2/2005 - 31/8/2005).

Δείτε την αφίσσα του έργου

 

2. Συμμετοχή , ως Υπεύθυνος καθηγητής, στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Δαίδαλος» του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με το έργο: «Ολοκληρωμένα κυκλώματα. Δομή ,κατασκευή, παραγωγή και εφαρμογές», με τελικό προϊόν μια πολυμεσική εφαρμογή σχετική με το έργο, χρησιμοποιώντας Η/Υ, το σχολικό έτος 2005-2006 (18/1/2006 - 31/3/2006).

Δείτε την αφίσσα του έργου

 

3. Συμμετοχή , ως Υπεύθυνος καθηγητής, στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Δαίδαλος» του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με το έργο: «Ηλεκτρονικό εικονογραφημένο αγιολόγιο σε σειρά τεσσάρων DVD-Video», χρησιμοποιώντας Η/Υ , με τελικό προϊόν ένα σύνολο ταινιών με εικόνα και ήχο, το σχολικό έτος 2006-2007 (28/11/2006 - 31/3/2007).

Δείτε την αφίσσα του έργου

 

4. Συμμετοχή , ως Υπεύθυνος καθηγητής, στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Δαίδαλος» του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με το έργο: «Ηλεκτρονικός οδηγός μικροηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών στοιχείων ημιαγωγών», χρησιμοποιώντας Η/Υ , με τελικό προϊόν μια πολυμεσική εφαρμογή σχετική με το έργο, το σχολικό έτος 2007-2008 (12/2/2008 - 31/3/2008).

Δείτε την αφίσσα του έργου