Φωτογραφίες από τον τύμβο της Αμφίπολης

14

 

 

6

 

 

7

 

 

2

 

 

5

 

 

13

 

 

8

 

 

15

 

 

1

 

 

18

 

 

10

 

 

9

 

 

11

 

 

4

 

 

3

 

 

12

 

 

17

 

 

16