μπα...while i>15...σε for;

Μπορεί να μετατραπεί η παρακάτω while σε ισοδύναμη for;

i=4

while i>15:

    print i

     i=i-1

 

for i in range(4,15):

    print i

for i in range(15,4,-1):

    print i

χμμ... μάταιος κόπος, i=4