ΠΑΝ_2021_Α1δ

Οι τελεστές (operators) είναι σύμβολα ή λέξεις για τη δημιουργία αριθμητικών και λογικών εκφράσεων Πανελλαδικές 2021
 

True