να είναι τρία ή να μην είναι τρία...Ιδού η απορία

Ποιος κώδικας είναι ισοδύναμος με τον παρακάτω κώδικα:

if a==3:

    print 'τρία'

else:

    print 'Δεν είναι τρία'

if a==3:

    print 'τρία'

if a<3 or a>3:

    print 'Δεν είναι τρία'

if a==3:

    print 'τρία'

if a>3:

    print 'Δεν είναι τρία'

if a==3:

    print 'τρία'

if a<3 and a>3:

    print 'Δεν είναι τρία'