ΠΝΑ_2017_Α1α while χρησιμοποιείται για μη προκαθορισμένο ...

H δομή while χρησιμοποιείται για μη προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων (Πανελλαδικές 2017)

True