ΠΑΝ_2015_Α3β

Δίνεται x=20 και y=10. Επιλέξτε την τιμή της λογικής πρότασης (Πανελλαδικές 2015)

x - y / 5 * 2 > 18

False