Τ.Ε.Μ. 3 Δρ17

Αυξήστε τη μεταβλητή number κατά 50 %
 

number = number * 1.5

number = number % 50

number = number + number * 50

number = number * 50