ΠΑΝ_ΕΠ_2017_Α2α

Να χαρακτηρίσετε την  ακόλουθη λογική πρόταση ως True η False

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2017)

34 != 45

True