ΠΑΝ_2020_Α2i

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. Πόσες επαναλήψεις θα πραγματοποιηθούν Γράψτε χωρίς κενό τον αριθμό;

 

a = 5
while a-1!=4:
    print a
    a+=1

0