ΠΑΝ_ΥΠ_2017_Α1γ

Η συνάρτηση float() μετατρέπει δεκαδικούς και συμβολοσειρές σε ακέραιους

(Υπολειπόμενες Πανελλαδικές 2017)

False