ΠΑΝ_ΥΠ_2017_Α2

Αντιστοίχηση

(Υπολειπόμενες Πανελλαδικές 2017)

SubquestionCorrect matchFeedback
* *Αριθμητικός τελεστής
ΛίσταΣύνθετος τύπος δεδομένων
whileΔομή επανάληψης
#ΑρχήΣχόλιο
abs( )Συνάρτηση που επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού