Τ.Ε.Μ. Κεφ5 Δρ10τ.γ

Πόσα περάσματα θα γίνουν για την αύξηση ταξινόμηση της λίστας:

[28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 30, 30, 30, 30]

4

2

1

0