Σ.Μ. Κεφ8 λίστες μέγεθος

Οι λίστες στην Python, έχουν σταθερό μήκος, δηλαδή δε μπορεί το μέγεθός τους να αλλάξει
 

False