Σ.Μ. Κεφ8 len(mix)

τι θα εμφανίσει;

mix = [6, 3.14, True, 'Hi']

print len(mix)

11, το σύνολο όλων των  χαρακτήρων

2, το σύνολο όλων των αριθμών

Μήνυμα λάθους, αφού δε μπορεί να υπάρξει λίστα με αριθμούς, συμβολοσειρές, λογικές τιμές

4 το σύνολο των στοιχείων