1.γ Μπαταρία Υδραργύρου

Η μπαταρία υδραργύρου είναι γνωστή και ως στοιχείο Zn/HgΟ.
Στο στοιχείο Zn/HgO ο αρνητικός πόλος (άνοδος) αποτελείται από Zn και ο θετικός πόλος (κάθοδος) από οξείδιο του υδραδρύρου (HgO). Ο ηλεκτρολύτης είναι διάλυμα KOH.

Οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι οι εξής:

Άνοδος (-) οξείδωση του Zn :
Zn  +  2OH-  →  Zn2+  +  O2-  + H2O  +  2e-
Τα ελευθερωμένα e- φορτίζουν το ηλεκτρόδιο του Zn αρνητικά.

Κάθοδος (+) αναγωγή του Hg2+ :
Hg2+  +  O2-  +  H2O  +  2e-  →  Hg  +  2OH-

Τα καταναλισκόμενα e- φορτίζουν το ηλεκτρόδιο του HgO θετικά.
Το στοιχείο αυτό έχει διαστάσεις και σχήμα κουμπιού. Τα ηλεκτρόδια πρέπει να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιφάνεια. Για το λόγο αυτό η άνοδος αποτελείται από κόκκους Zn, η δε κάθοδος από κόκκους HgO. Η άνοδος, η κάθοδος όπως και το υφασμάτινο διαχωριστικό στρώμα διαποτίζονται από το ηλεκτρολυτικό διάλυμα KOH. Ολόκληρο το στοιχείο περιβάλλεται από επίπεδο μεταλλικό περίβλημα μέγεθος ενός κουμπιού.
Τα στοιχεία κουμπιά έχουν μεγάλη πυκνότητα ενέργειας, είναι όμως πολύ ακριβά. Εφαρμόζονται για ηλεκτρική τροφοδοσία φωτογραφικών μηχανών, υπολογιστών τσέπης, ρολογιών κ.λ.π.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας