ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 1. Δ. Α.  Γιαννακουδάκη, Εφαρμογές Ηλεκτροχημικών Συστημάτων, Α.Π.Θ. 1984.
 1. Δ. Α.  Γιαννακουδάκη, Φυσικοχημεία Δεύτερου Κύκλου , Α.Π.Θ. 1982-1983.
 1. Ι. Α.  Μουμτζή, Δ. Σάζου Ηλεκτροχημεία,  Β  Έκδοση Εκδόσεις  Ζήτη.
 1. Eckhard Ignatowitz Dr.Ing, Τεχνική και επαγγελματική   χημεία, Μετάφραση Γερολυμάτου Τ.  Εκδόσεις ΕΤΕ 1997.
 1. Darrell D. Ebbing, Steven D. Gammon Γενική   χημεία , Μετάφραση Νικόλαος Δ. Κλούρας  Εκδόσεις Τραυλός Έκτη Έκδοση 2002.
 1. Robert L. Pecsok, Donald L. Shields, Tomas Cairns, Ian G. Mcwilliam  Σύγχρονες Μέθοδοι στη Χημική ανάλυση , Μετάφραση Σ. Βολιώτης Εκδόσεις  Γ.Α. Πνευματικός Αθήνα 1980.
 1. Σ. Λιοδάκης, Χημεία Β΄ και Γ΄ Κατεύθυνσης Λυκείου , ΟΕΔΒ 2005.
 1. Κ. Τσίπης, Α. Βάρβογλης, Κ. Γιούρη-Τσοχατζή, Δ. Δερπάνης, Π. Παλαμιτζόγλου, Γ. Παπαγεωργίου Χημεία Β΄ και Γ΄ Κατεύθυνσης Λυκείου , ΟΕΔΒ 2000.
 1. Γ. Μανουσάκης, Ι. Κεφαλωνίτης, Β. Χρηστίδης, Δ. Χηνιάδης Χημεία Β΄ και Γ΄ Κατεύθυνσης Λυκείου , ΟΕΔΒ 2000.
 1. Θ. Μαυρομούστακος, Α. Κολοκούρηςς, Κ. Παπακωνσταντίνου, Π. Σινιγάλιας Χημεία Γ΄ Κατεύθυνσης Λυκείου , ΟΕΔΒ 1999.
 1. Α. Γιαννακουδάκης, Μ. Μαυρόπουλος, Φ. Πομώνης Χημεία Β΄ Κατεύθυνσης Λυκείου , ΟΕΔΒ 1999.
 1. Ιωάννης Α. Μπαζάκης  Γενική Χημεία, Αθήνα.
 1. Γεώργιος Κ. Παπαγεωργίου  Στοιχεία Διδακτικής της Χημείας, Εκδόσεις Ζήτη
 1. Μ. Σ. Μαυρόπουλος  Διδάσκω Χημεία,  Εκδόσεις Σαββάλα
 1. 12Ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική της χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» Θεσσαλονίκη 2003
 1. 15Ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτική της χημείας «Η Διδασκαλία της Χημείας μέσα από πειράματα» Αθήνα 2005

 

 

 

 

http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/media_portfolio/21.html

http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/media_portfolio/index.html

http://www.chem.leeds.ac.uk/delights/ 

http://genchem.chem.wisc.edu/demonstrations/Gen_Chem_Pages/17electropage/electromain.htm

http://www.micrecol.de/elecE.html

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownload/index4.html

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownload/index4.html#el  ectrochem

http://www.chem.lsu.edu/htdocs/people/jchogan/CHEM_1201/animation_links.html

 


 

 

Αρχή Σελίδας