3.7 Συμβολισμός γαλβανικού στοιχείου

 1. Στα γαλβανικά στοιχεία παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα με τη βοήθεια μιας αυθόρμητης οξειδοαναγωγικής αντίδρασης. Έχουμε δηλαδή μετατροπή της χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική.
 2. Για κάθε οξειδοαναγωγική αντίδραση υπάρχει και ένα αντίστοιχο ηλεκτροχημικό στοιχείο.
 3. Κάθε ηλεκτροχημικό στοιχείο αποτελείται από το ημιστοιχείο της ανόδου (όπου πραγματοποιείται οξείδωση) και το ημιστοιχείο της καθόδου (όπου πραγματοποιείται  αναγωγή).
 4. Κατά τη γραφή ενός γαλβανικού στοιχείου αριστερά γράφεται το ημιστοιχείο της ανόδου και δεξιά γράφεται το ημιστοιχείο της καθόδου.
 5. Τόσο κατά τη γραφή του κάθε ημιστοιχείου όσο και κατά τη γραφή του στοιχείου, η σειρά που γράφονται οι χημικές ουσίες στον ηλεκτρολύτη είναι χωρίς σημασία. Όπου είναι ανάγκη να αναφέρονται οι συγκεντρώσεις των ουσιών, αυτές γράφονται μέσα σε παρενθέσεις π.χ.

 
Pt / Cr3+(0,5 M) , Cr2O72-(0,1 M) , H+(1,5 M)

  • Αν δύο ημιστοιχεία συνδυαστούν για τη δημιουργία στοιχείου, τα ηλεκτρόδια γράφονται στην αρχή και στο τέλος.
  • Οι μονές κάθετες γραμμές χωρίζουν σε κάθε ημιστοιχείο τη στερεή φάση από την υγρή και η διπλή κάθετη γραμμή συμβολίζει τη γέφυρα άλατος ή ηλεκτρολυτικό σύνδεσμο.
  • Ο διαλύτης θεωρείται ότι είναι το νερό και δε γράφεται σαν ένα από τα συστατικά του στοιχείου, ακόμα και εάν παίρνει μέρος στην αντίδραση.
  • Παράδειγμα γραφής γαλβανικού στοιχείου είναι το εξής :

   

  Το στοιχείο Daniell για παράδειγμα, με βάση τα παραπάνω συμβολίζεται ως εξής:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Αρχή Σελίδας