3.4.2 Κανονικό ή πρότυπο ηλεκτρόδιο υδρογόνου

Ως πρότυπο ημιστοιχείο αναφοράς καθορίστηκε το κανονικό ηλεκτρόδιο υδρογόνου. Αποτελείται από ένα ηλεκτρόδιο Pt (λευκόχρυσου) μέσα σε γυάλινο σωλήνα ο οποίος περιέχει αέριο Η2 με πίεση 1 atm σε θερμοκρασία 250C. Το ηλεκτρόδιο είναι βυθισμένο σε διάλυμα ισχυρού οξέος, π.χ. HCl συγκέντρωσης 1Μ. Το αδρανές ηλεκτρόδιο Pt απορροφά στην επιφάνεια το αέριο Η2 και αποκαθίσταται στο διάλυμα η ισορροπία:    Η2  2Η+ + 2e-.

 

Για την ισορροπία αυτή το δυναμικό οξειδοαναγωγής καθορίστηκε αυθαίρετα ίσο με μηδέν. Το ηλεκτρόδιο υδρογόνου προτιμήθηκε ως ηλεκτρόδιο αναφοράς γιατί το δυναμικό οξειδοαναγωγής του βρίσκεται περίπου στη μέση των δυναμικών αναγωγής όλων των άλλων ηλεκτροδίων. Το ημιστοιχείο του υδρογόνου συμβολίζεται:  Pt , H2 / H+

Πρότυπο ηλεκτρόδιο υδρογόνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας