3στ. Solid Oxide Fuel Cells – Στοιχεία καύσης στερεών οξειδίων

Τα στοιχεία αυτά λειτουργούν σε ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες από τα MCFC. Χρησιμοποιούν ένα στερεό κεραμικό ηλεκτρολύτη, όπως το οξείδιο του ζιρκονίου που σταθεροποιείται με οξείδιο του υτρίου και λειτουργούν σε 800-1000°C.

Η ενέργεια σ’ αυτά παράγεται λόγω της διαμετακίνησης των ανιόντων οξυγόνου από την κάθοδο στην άνοδο όπου και προκαλούν οξείδωση του υδρογόνου και παραγωγή νερού και e-.

Tα e- που παράγονται στην άνοδο μετακινούνται προς την κάθοδο, μέσω ενός εξωτερικού κυκλώματος, προσφέροντας έτσι ηλεκτρική ενέργεια.

Στην κάθοδο μειώνουν το εισερχόμενο οξυγόνο, μέσω αναγωγικής διαδικασίας, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο.

 

Οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι οι εξής :

Άνοδος (-) οξείδωση του Η2  :  Η2  +  Ο2-  →  Η2Ο  +  2e-
                                      CO  +  O2-  →  CO +  2e-
Κάθοδος (+) αναγωγή του Ο2  :  Ο2  +  4e →  2O2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας