1.1 Εισαγωγή στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις

Τα φαινόμενα της οξείδωσης και της αναγωγής έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί συμβαίνουν σε πολλές σημαντικές διεργασίες με μεγάλη σημασία για τη ζωή του ανθρώπου.

Στη βιολογία η αναπνοή των αερόβιων οργανισμών, η φωτοσύνθεση, η δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου από τις ρίζες των ψυχανθών και η μετατροπή του σε παράγωγα της αμμωνίας, οι καύσεις είναι μερικά παραδείγματα αντιδράσεων οξειδοαναγωγής με μεγάλο και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη ζωή.
Επίσης οι διάφορες μεταλλουργικές διεργασίες, η διάβρωση των μετάλλων, οι μπαταρίες βασίζονται σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός χημικών αντιδράσεων είναι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής.
Κοινό γνώρισμα όλων αυτών των αντιδράσεων είναι η μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ των αντιδρώντων σωμάτων και επομένως η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης ορισμένων από τα στοιχεία που συμμετέχουν στις αντιδράσεις αυτές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας