2γ. Μπαταρίες Νικελίου – Καδμίου

Η μπαταρία νικελίου-καδμίου είναι ανάλογη με τον αλκαλικό συσσωρευτή Edison, όπου ο Fe έχει αντικατασταθεί από κάδμιο.
Τα ηλεκτρόνια, που διοχετεύονται στο εξωτερικό κύκλωμα, προέρχονται από την ημιαντίδραση οξείδωσης του Cd(s) σε αλκαλικό περιβάλλον:

Cd(s)    +  2ΟΗ-(aq)  →  Cd(OH)2(s)  +  2e-

Τα ηλεκτρόνια αυτά χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την ημιαντίδραση αναγωγής του νικελίου:

Ni(OH)3(aq)  +  e→  Ni(OH)2(s)  +  OH-(aq)

Οι μπαταρίες νικελίου-καδμίου χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές τσέπης, στα φλας των φωτογραφικών μηχανών, στις ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και στις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας