1.δ Αλκαλικές μπαταρίες

Οι αλκαλικές μπαταρίες είναι παρόμοιες με αυτές του Leclanche, με τη διαφορά ότι αντί για τον όξινο ηλεκτρολύτη NH4Cl  χρησιμοποιείται ο αλκαλικός ΚΟΗ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η μπαταρία αποκτά καλύτερη απόδοση ακόμα και σε ξηρές ή υγρές συνθήκες.
Το στοιχείο αυτό (αλκαλίου-Mn) έχει σημαντικά υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας και διάρκεια ζωής. Έχει άνοδο από αμάλγαμα Zn και κάθοδο από πυρολουσίτη. Ηλεκτρολύτης είναι ένα διάλυμα KOH . Η ονομασία του στοιχείου οφείλεται στον ηλεκτρολύτη από αλκάλιο και στο ηλεκτρόδιο από MnO2. Το πορώδες υλικό από αμάλγαμα Zn βρίσκεται στο εσωτερικό γύρω από ένα χαλύβδινο καρφί και χρησιμεύει ως αγωγός. Κυκλικά γύρω απ’ αυτό διατάσσεται το επίσης πορώδες MnO2. Το αμάλγαμα ψευδαργύρου και το MnO2 είναι διαποτισμένα με τον ηλεκτρολύτη.


Οι χημικές αντιδράσεις είναι παρόμοιες μ’ αυτές στο στοιχείο Leclanche :

Ο Zn εισέρχεται στο διάλυμα  Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e-

Το χαλύβδινο καρφί άγει τα ηλεκτρόνια στον αρνητικό πόλο.
Στο ηλεκτρόδιο από MnO2 ανάγονται τα ιόντα H3O+ :

3Ο+  +  2e →  2H  +  2H2O

Το ατομικό υδρογόνο δεσμεύεται από τον πυρολουσίτη.
Η τάση στους ακροδέκτες του στοιχείου αλκάλιου/Zn είναι 1,5 V. Εξωτερικά είναι όπως ακριβώς το στοιχείου Zn/C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας