3.4.1 Ιδιότητες του Ε0 ημιστοιχείου

 • Εάν η χημική εξίσωση μιας ημιαντίδρασης πολλαπλασιαστεί με θετικό ακέραιο αριθμό, η τιμή του κανονικού δυναμικού οξειδοαναγωγής της ημιαντίδρασης (Ε 0ημιστοιχείου) δε μεταβάλλεται.
 •  Όταν το Ε0 είναι θετικό, δείχνει ότι, τα σώματα τα οποία δέχονται ηλεκτρόνια είναι ισχυρότερα οξειδωτικά σώματα από το Η+. Όσο μεγαλύτερη είναι η θετική τιμή του Ε0, τόσο ισχυρότερο είναι το οξειδωτικό σώμα.
 • Γενικά τα στοιχεία που έχουν μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα από το υδρογόνο, έχουν Ε0 θετικό.
 • Η αρνητική τιμή του Ε0, δείχνει ότι τα σώματα δίνουν ηλεκτρόνια. Όσο πιο αρνητική τιμή Ε0 έχουμε, τόσο ισχυρότερο είναι το αναγωγικό σώμα.
 • Γενικά τα στοιχεία που έχουν μικρότερη ηλεκτραρνητικότητα από το υδρογόνο, έχουν Ε0 αρνητικό. Άρα όσο μικρότερη είναι η ηλεκτραρνητικότητα ενός στοιχείου, τόσο πιο εύκολα οξειδώνεται το στοιχείο αυτό (ισχυρότερο αναγωγικό) και αντίστροφα.
 • Το ισχυρότερο οξειδωτικό σώμα (το σώμα που δέχεται ηλεκτρόνια με μεγάλη ευκολία) είναι το F2, το οποίο έχει την πιο θετική τιμή Ε0. Αντίθετα το F- είναι το πιο αδύνατο αναγωγικό σώμα, έχει τη μικρότερη τάση να δώσει ηλεκτρόνια.
 • Το ισχυρότερο αναγωγικό σώμα (το σώμα που χάνει ηλεκτρόνια με μεγάλη ευκολία) είναι το Li, το οποίο έχει την πιο αρνητική τιμή Ε0. Αντίθετα το Li+ είναι το ασθενέστερο οξειδωτικό σώμα, έχει τη μικρότερη τάση να πάρει ηλεκτρόνια.
 • Όσο πιο ισχυρό είναι ένα οξειδωτικό σώμα, τόσο πιο ασθενές είναι το αντίστοιχο, συζυγές αυτού, αναγωγικό σώμα και αντίστροφα, όσο πιο ασθενές είναι ένα οξειδωτικό σώμα, τόσο πιο ισχυρό είναι το αντίστοιχο, συζυγές αυτού, αναγωγικό σώμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Αρχή Σελίδας