Συμβολοσειρές - Τετράδιο Μαθητή

25 Μαρτίου 2020

Ενα mini quiz  9  ερωτήσεων για συμβολοσειρές από το τετράδιο εργασιών του μαθητή στην Pyhton

Μείνετε συντονισμένοι για καινούργια quiz σε Λίστες...

Questions9
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationForbidden
Start Quiz

Σύνθετη if...else, σε δύο if

Σύνθετη Δομή επιλογής

Η σύνθετη Δομή επιλογής

if λογική συνθήκη :

     εντολές Α

else:

    εντολές Β

μετατρέπεται σε απλή επιλογή, όπως παρακάτω:

if λογική συνθήκη :

     εντολές Α

if not (λογική συνθήκη): # μπορεί να υπολογιστεί η not

Questions6
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Pages