Βασικές συναρτήσεις

Κάποιες από τις βασικές συναρτήσεις ενσωματωμένες στην Python είναι:
● Η float() μετατρέπει ακεραίους και συμβολοσειρές σε δεκαδικούς αριθμούς.
● Η int() δέχεται οποιαδήποτε αριθμητική τιμή και τη μετατρέπει σε ακέραιο κόβοντας τα δεκαδικά ψηφία, αν υπάρχουν.

Questions15
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Κανόνες ονομάτων μεταβλητών

Κανόνες ονομάτων των μεταβλητών

- Μπορούν να περιέχουν μόνο: γράμματα, αριθμούς και την κάτω παύλα - (όχι κενά ή ειδικούς χαρακτήρες)

- Πρέπει να αρχίζουν από γράμμα

- Δεν επιτρέπονται οι δεσμευμένες λέξεις (εντολές της Python) π.χ. print =5 (η print είναι εντολή)

Δοκιμάστε το τεστ

Questions5
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Τύποι δεδομένων

Οι χαρακτηριστικοί τύποι δεδομένων στην Python είναι ο αριθμητικός, ο λογικός(boolean) και οι συμβολοσειρές ή αλφαριθμητικά (strings).

  • αριθμητικός τύπος
    • ακέραιοι (integer) π.χ.
    • αριθμοί κινητής υποδιαστολής (floating point)

π.χ. 4.5, 4.0, 2.3e2 άρα 2.3*(10**2) άρα 2.3*100 άρα 230.0

(στην παράσταση με το e, όλοι είναι float π.χ. 2e3 άρα 2*(10**3) άρα 2000.0,

Questions6
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Pages