ΠΑΝ_ΕΠ_2021_Α1α

Η συνάρτηση sqrt(x) ανήκει στις βασικές ενσωματωμένες συναρτήσεις της γλώσσας Python Πανελλαδικές Επαναληπτικές 2021
 

False