Σ.Μ. Κεφ5 Σειριακή

Η σειριακή αναζήτηση σαρώνει όλα τα στοιχεία μιας ταξινομημένης λίστας χωρίς να εκμεταλλεύεται τη διάταξη των στοιχείων

True