...'Καλημέρα' in c

a='Καλή'
b='μέρα' 
c=a+b
print 'Καλημέρα' in c
False