Σ.Μ.3 Βασικές συναρτήσεις

Βασικές συναρτήσεις, αντιστοιχήστε

SubquestionCorrect matchFeedback
float(10)10.0
int(5.678)5
str(5.678)5.678
abs(-45)45
divmod(10, 3)(3, 1)
pow(2, 3)8