Σ.Μ.4 δομές

Αντιστοιχήστε:

SubquestionCorrect matchFeedback
Δομή ακολουθίαςη σειρά των βημάτων είναι καθορισμένη όλα τα βήματα εκτελούνται πάντοτε
Δομή επιλογήςΕκτελείται μια ακολουθία εντολών, μόνο αν πληρείται μια συγκεκριμένη συνθήκη
Δομή επανάληψηςΜία ομάδα εντολών είναι αναγκαίο νε εκτελείται περισσότερες από μία φορές