ΠΑΝ_2012_Α αριθμητική έκφραση

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της παρακάτω αριθμητικής έκφρασης; (Πανελλαδικές 2012)

x=5+7/3*4-6

-1

-5

10

7