...Μετά τη for, print i

Τι θα εμφανίσει;

for i in range(7,9):

     print i

print i

7

8

7

8

9

7

8

8