ΠΑΝ_2017_Α4δ

Να χαρακτηρίσετε ως True η False την παρακάτω λογική έκφραση, αν x=3 και y=1: (Πανελλαδικές 2017)

(x < y ) or ( x ** 2 > y)
 

True