ΤΕΜ8 123+int('123')

από το Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

τι θα εμφανιστεί;

print 123+int('123')

246