τι έγινε με το 9;

τι θα εμφανιστεί;

print 3 ** 2 *  '9'

999999999

81