ΠΑΝ_2019_Α1δ ταξινόμηση βελτιωμένη

Ο αλγόριθμος ευθείας ανταλλαγής μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να τερματίσει, μόλις διαπιστωθεί ότι η λίστα έχει ταξινομηθεί (Πανελλαδικές 2019)

True