ΠΑΝ_ΕΠ_2017_Α1β

Η εντολή elif χρησιμοποιείται στην Python για τη σύνταξη σύνθετων δομών επιλογής

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2017)

False