Τ.Ε.Μ. 3 Δρ14

 Τελεστές, αντιστοιχήστε
 

SubquestionCorrect matchFeedback
*Αριθμητικός Τελεστής
FalseΛογική τιμή
>Σχεσιακός Τελεστής
andΛογικός Τελεστής
lengthΌνομα μεταβλητής
"πλάτος"Αλφαριθμητική τιμή