ΠΑΝ_2018_Β2β

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python:( Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2018)

def   print_1(t2):

        t2 = t2 + 10

        print t2

        t2 = t2 / 5

        return t2

t1 = 5

print  print_1(t1)

print t1

Πληκτρολογήστε τι θα εμφανίσει. Διαχωρίστε με κόμμα χωρίς κενά

15,3,5