ΠΑΝ_ΥΠ_2017_Β3

Να γράψετε στο τετράδιό σας το παρακάτω τμήμα προγράμματος, χρησιμοποιώντας την εντολή απανάληψης for αντί της εντολής επανάληψης while έτσι ώστε να εμφανίζει το ίδιο αποτέλεσμα (Υπολειπόμενες Πανελλαδικές 2017)

i=1

while i < = 100:

        print i

        i = i + 1

Για το quiz, προτείνεται να γράψετε μόνοι σας τον κώδικα και μετά να επιλέξετε το σωστό (για πρακτικούς λόγους χρήσης του quiz)

for i in range(100):

        print i

for i in range(1,100):

        print i

 

for i in range(1,101):

        print i
 

for i in range(101):

        print i