Τ.Ε.Μ. 4 Δρ28

Ένας σκληρός δίσκος έχει χωρητικότητα 500ΜΒ για αποθήκευση αρχείων. Ο κάτοχος του το γεμίζει με αρχεία. Θεωρώντας ότι το αποθηκευτικό μέσο είναι αρχικά άδειο, συμπληρώστε τα κενά στο παρακάτω πρόγραμμα που διαβάζει το μέγεθος κάθε αρχείου σε ΜΒ, μέχρι το συνολικό μέγεθος να ξεπεράσει τη χωρητικότητα των 500ΜΒ. Να εμφανίζει και το συνολικό πλήθος των αρχείων που έχουν αποθηκυτεί στο δίσκο

size = int (input('Μέγεθος αρχείου σε ΜΒ'))

files = 0

capacity = 500

while size <=        (1)        :

        capacity = capacity -         (2)     

        files = files + 1

        size = int (input('Μέγεθος αρχείου σε ΜΒ'))

print 'Αρχεία στο δίσκο=', files

Πληκτρολογήστε τα δύο κενά, διαχωρίζοντας με κόμμα χωρίς κενό

capacity,size