Η λίστα, σε αντίθεση με τη συμβολοσειρά, είναι μία δυναμική δομή, στην οποία μπορούμε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε στοιχεία (mutable)

Η λίστα, σε αντίθεση με τη συμβολοσειρά, είναι μία δυναμική δομή, στην οποία μπορούμε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε στοιχεία (mutable) (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019)

True