Τ.Ε.Μ. 3 Δρ7_Γ

Βρες το αποτέλεσμα από τις παρακάτω εκφράσεις σε Pyhton, αν x =2 , y = 3

(x * y + x + 2) ** 2 + 3 ** 2

109