ΠΑΝ_2020_Α2iii

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. Πόσες επαναλήψεις θα πραγματοποιηθούν Γράψτε χωρίς κενό τον αριθμό;

 

y = 2
while y>-3:
    print y
    y-=1
5