Τ.Ε.Μ. 3 πράξειςE

Τι θα εμφανίσει;

x = 234

y = 456.7

x, y = y, x

print x, y

Πληκτρολογήστε με ένα κενό ανάμεσα

456.7 234