Τ.Ε.Μ. 4 Δρ4_10α

Αντιστοιχήστε
 

SubquestionCorrect matchFeedback
range( 5 )[0, 1, 2, 3, 4]
range( 1, 5 )[1, 2, 3, 4]
range( 1, 10, 2 )[1, 3, 5, 7, 9]
range( 10, 1, -2 )[10, 8, 6, 4, 2]
range(-10, -20, -10)[-10]
range(20, 5, 5)[ ] Η λίστα που δημιουργρεί η range θα είναι κενή, αφού ξεκινά από το 20 προς το μικρότερο 5 με θετικό βήμα!