Τ.Ε.Μ. 3 Δρ7_A

Βρες το αποτέλεσμα από τις παρακάτω εκφράσεις σε Pyhton, αν x =2 , y = 3 και z = 1

(x + y) / (x ** 3 + y ** 2 + 1) * z+1

1