ΠΑΝ_2020_Α3v

not (15 < 32 and True)  Πανελλαδικές 2020

False