Τ.Ε.Μ. 3 Δρ7_B

Βρες το αποτέλεσμα από τις παρακάτω εκφράσεις σε Pyhton, αν a = 1  , b = 2 και c = 4

a + b * (a ** c + c / 2) ** 2

19